Cadena humana feminista

Feministes indignades

CADENA HUMANA FEMINISTA PEL DRET A DECIDIR SOBRE ELS NOSTRES COSSOS Dissabte 10 de març, 12h. Davant la Delegació del Govern a Barcelona (C/Mallorca 278)

A inicis de febrer, el Ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardon, va anunciar la seva intenció de derogar la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i Interrupció Voluntària de l’Embaràs de 2010, i la seva possible substitució per la Llei de Despenalització Parcial de l’Avortament de 1985 anteriorment vigent. Poc després, la Ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Ana Mato, comunicava que està valorant impedir la lliure dispensació de la píndola del dia després, un anticonceptiu d’emergència que es pren en situacions de risc d’embaràs no desitjat i durant les primeres 72 hores posteriors a la relació sexual. La píndola del dia després va començar a vendre’s a les farmàcies sense recepta l’any 2008: l’any següent el nombre d’avortaments es va reduir un 3%. Un pas històric, ja que des del 1985 el nombre d’avortaments augmentava exponencialment.
Considerem que estem davant d’una ofensiva patriarcal contra el dret a decidir de les dones sobre el nostre cos, que, a més, s’emmarca en un context d’atacs generalitzats als nostres drets. La recepta que han triat els governs europeus per sortir de la crisi és carregar-la sobre les espatlles de les dones: les retallades generalitzades als serveis públics, al transports, a la sanitat i l’educació públiques, als pressupostos d’ajut a les famílies… augmenten el treball reproductiu, domèstic i de cura, que recau majorment sobre nosaltres. La reforma laboral recentment aprovada, que elimina els incentius per contractar dones després de la baixa de maternitat i dificulta encara més la conciliació de la vida personal, familiar i laboral; la reforma del sistema de pensions, aprovada el 2011, que segueix afavorint que les dones casades no treballin assalariadament i depenguin del sou dels seus marits, i que ens atribueix en exclusiva la cura de fills i filles. en establir que només les dones puguin cotitzar dos anys per cura de criatures; la de la negociació col·lectiva, que permet a les empreses despenjar-se dels convenis d’igualtat…forcen la tornada de les dones al seu rol tradicional de treballadores invisibles sense sou ni drets en l’àmbit domèstic. I per si no n’hi ha prou, aquesta violència econòmica invisible es reforça amb discursos i mesures fonamentalistes que ens impedeixen decidir sobre els nostres cossos i ens aboquen a la maternitat obligatòria.
Avui com fa 30 anys, els grups i organitzacions feministes i en defensa dels drets sexuals i reproductius seguim reivindicant educació afectiva i sexual des de la infantesa, anticonceptius gratuïts i avortament lliure i gratuït. Seguim defensant el dret de les dones a decidir sobre els nostres cossos sense tutela judicial, mèdica, paterna i aliena i la nostra autonomia per decidir sobre la nostra sexualitat i/o reproducció; seguim afirmant que les lleis restrictives no eviten els avortaments, sinó que posen en risc les nostres vides (28 dones moren cada dia a Llatinoamèrica per avortaments fets en condicions insegures) i ens condemnen a una maternitat no desitjada i les seves conseqüències, entre altres la feminització de la pobresa, la dependència econòmica i afectiva (factors que afavoreixen la violència de gènere en l’entorn familiar) o les menors taxes d’escolarització femenina que es concreten en l’empobriment i l’empitjorament de les condicions de vida de tota la població.

Contra els atacs al dret a decidir sobre el nostre cos, els nostres cossos lliures i autònoms!

*Aquesta és una acció feminista a la que convidem a participar a dones, transexuals i transgènere, i també als homes que vulguin reivindicar el seu propi accés a l’educació sexual i afectiva i els anticonceptius i expressar el seu rebuig a l’atac contra els cossos de les dones. L’acció comptarà amb una zona-cercle d’acció només per a dones i una altra mixta per a homes i per les dones que vulguin ubicar-se allà. Us agraïm el vostre suport i us demanem que respecteu el plantejament de l’acció, en la que les dones tindrem la iniciativa i el protagonisme, però els homes poden jugar un paper clau donant un suport empàtic i conscient.