SE VA A ARMAR LA GORDA!!!

Parrilla radiofònica de les jornades

A més, el dia 15 de març es farà una kafeta-debat per xerrar i debatre sobre “D’on ve, com ens afecta i com afrontarem col·lectivament la nova llei de l’avortament” a la RImaia que s’anunciarà properament.

Jornades d’acció feminista autònoma
Se va a armar la gorda

A partir del 4 de març de 2012
___________________________________

Per segon any consecutiu us animem a participar a les jornades d’acció feminista autònoma al voltant del 8 de març, “Se va armar la gorda” per a dones, lesbianes i trans (DLT), sense partits, sindicats ni banderes.

Tornem a prendre el carrer, un cop més, sense demanar permís i organitzant unes jornades feministes al marge de les institucionals, on visibilitzar sense concessions els nostres cossos, les nostres lluites, les nostres sexualitats i la nostra capacitat d’acció; posant coneixements i pràctiques autogestionàries en comú i agitant l’espai públic que se’ns nega sistemàticament, prenent el nostre costat a la barricada dels conflictes socials.

En un context de progressiva precarització en tots els àmbits de les nostres vides, de polítiques de privatització i negació dels serveis més bàsics -llei de l’avortament, desnonaments i desallotjaments, explotació laboral, desmantellament salvatge del sistema sanitari i educatiu-, nosaltres -invisibilitzades, minoritzades, deslegitimades- decidim continuar endavant amb les nostres lluites, amb aquesta lluita, colze a colze contra el poder.

Perquè pensem que cal abandonar les pors, la passivitat i la submissió, us animem a que, durant aquests dies però també la resta dels dies, feu accions, preneu el carrer, agiteu el sistema, us autoorganitzeu per crear xarxes i destruir allò que ens oprimeix, canalitzant la ràbia, i fent-nos protagonistes de les nostres vides i els nostres desitjos per tots els mitjans.

Se va a armar la gorda!

** I seguiu la cobertura radiofònica a Radio Bronka (104.5 FM /
http://www.radiobronka.info/) i a ContraBanda FM (91.4 FM /
http://contrabanda.org/)

***********

Jornadas de acción feminista autónoma
Se va a armar la gorda

A partir del 4 de marzo de 2012
_____________________________________

Por segundo año consecutivo os animamos a participar en las jornadas de acción feminista autónoma alrededor del 8 de marzo, “Se va a armar la gorda” para mujeres, lesbianas y trans (MLT), sin partidos, sindicatos ni banderas.

Volvemos a tomar la calle, una vez más, sin pedir permiso y organizando unas jornadas feministas al margen de las institucionales, donde visibilizar sin concesiones nuestros cuerpos, nuestras luchas, nuestras sexualidades y nuestra capacidad de acción; poniendo conocimientos y prácticas autogestionarias en común y agitando el espacio público que se
nos niega sistemáticamente, tomando nuestro lado en la barricada de los conflictos sociales.

En un contexto de progresiva precarización en todos los ámbitos de nuestras vidas, de políticas de privatización y negación de los servicios más básicos -ley del aborto, desahucios y desalojos, explotación laboral, desmantelamiento salvaje del sistema sanitario y educativo-, nosotras -invisibilizadas, minorizadas, deslegitimadas- decidimos continuar adelante con nuestras luchas, con esta lucha, codo a codo contra el poder.

Porque pensamos que es necesario abandonar los miedos, la pasividad y la sumisión, os animamos a que, durante estos días pero también el resto de días, hagáis acciones, toméis la calle agitéis el sistema, os autoorganicéis para crear redes y destruir lo que nos oprime, canalizando la rabia, y haciéndonos protagonistas de nuestras vidas y de nuestros
deseos por todos los medios.

Se va a armar la gorda!

** I seguid la cobertura radiofónica en Radio Bronka (104.5 FM /
http://www.radiobronka.info/) y en ContraBanda FM (91.4 FM /
http://contrabanda.org/)